Stadsmissionens café, gamla Metodistkyrkan, Ågatan 3, Linköping
Foto: Elisabeth Ragnar