Månad: september 2009

Körupptakt

Plats: Ralingsåsgården Aneby. Foto: Elisabeth Ragnar