Månad: mars 2013

Blandat fr. övn. JCS

Blandade bilder från övningar på Jönköpings Teater bl a. Foto: Birgitta Svensson

Blandade bilder från övningar JCS

Blandade bilder från Armétemplet och Sö Vätterbygdens folkhögskola inför övningar till Rock Operan. Foto: Birgitta Svensson

Långövning inför JCS

i Armétemplet.

Övningar inför Jesus CS

Övningar inför musikalen vid  två tillfällen i april. Foto: Åke  Persson