Månad: april 2012

Blandat från Jesus Christ Superstar på Jönköpings Teater

Bilder från övningar och uppträdanden med tyngdpunkt på Solistkören. Foto:  Eva Styffe Heinpalu

Blandat från Jesus Christ Superstar

Blandade bilder från Rock Operans olika övningstillfällen på bl a Tändsticksområdet och Jönköpings Teater på Hovrättstorget. Foto: Birgitta Svensson

Generalrepetetion inför Jesus Christ Superstar

Övning inför kvällens Premiär, på Rock Operan tillsammans med  teatergruppen Småstickorna samt musiker från Södra Vätterbygdens Folkhögskolas musiklinje. Foto: Elisabeth Ragnar