Månad: februari 2016

Kabeldragning & Sånggudstjänst

Liten minikurs i Kabeldragning för ljudanläggningen med Tommy & Birgitta samt bilder från Sånggudstjänsten i Allianskyrkan, Jönköping. Foto: Ulrica Liljegren & Åke Persson