Månad: oktober 2012

Årsmötet hösten

Årsmötet hölls i Armétemplet Jönköping hösten 2012. Foto: Åke Persson

Konsert för PRO

Konsert på Sofiagården för PRO Sofia. Foto: Åke Persson