Månad: september 2017

SOLISTER I SANDHEM

Några av  Åke Perssons solister var på Träffpunkten i Sandhem en septembertisdag och underhöll en engagerad publik. Foto: Åke Persson &  Sven-Åke Lihv.