Månad: augusti 2012

Barnarps församlingshem

Solisterna sjöng i samband med gudstjänst i  Barnarps församlingshem. Foto: Bitte Ahlström, Donald Stendahl, Birgitta Svensson och Åke Persson.

Eksjö Museigård

Konsert i samband med Tranåsmålarnas vernissage. Foto: Donald Stendahl, Åke Persson och Birgitta Svensson

Sommarseminarium

De flesta föredragshållare var medlemmar i Sång- och talpedagogförbundet. Dessutom höll Jacqueline Delman en Opera Workshop med några av körens medlemmar (Agneta Dahlgren och Anders Cleasson). Plats: Södra…