Månad: september 2013

Solistkörens Höstupptakt

Bilder från körupptakten på Ralingsåsgården. Foto: Åke Persson & Birgitta Svensson