Månad: april 2016

Taube Sing a long

Bilder från konserten á la Sing-a-long med Taubemelodier samt ett par bilder från Tranås Närradio. Foto: Åke Persson & Ulrica Liljegren.