Solisterna framträder vid Mjölby Hembygdsgård.

Plats: Mjölby Hembygdsgård.
Foto: Elisabeth Ragnar