Solisterna sjöng i en sommarfager hembygdspark i Tranås.
Foto: Åke Persson och Donald Stendahl