Plats: vid Kroatorpet i Huskvarna.
Foto: Birgitta Svensson