Bilder från körupptakten på Ralingsåsgården.
Foto: Åke Persson & Birgitta Svensson