Några av  Åke Perssons solister var på Träffpunkten i Sandhem en septembertisdag och underhöll en engagerad publik.
Foto: Åke Persson &  Sven-Åke Lihv.