En liten grupp solister har varit inbjudna  till Loftahammars kyrka, för att ge en konsert under rubriken ”Musik i sommarkväll”.  Bilderna är från övningen innan samt från den välbesökta konserten och så även från den lite mer avslappnade
gemenskapen dagen efter. Foto: Åke Persson.