Solister från föreningen Åke Perssons sångare underhöll på samling för daglediga i pingstkyrkan, Falköping. Collaget innehåller också bilder från höstens körupptakt på Ralingsåsgården.
Foto: Åke Persson