I Tranås stadshus har föreningens solister och en körgrupp framträtt med sånger i opera och romansgenren, till förträffligt ackompanjemang av
Bengt-Åke Lundin. Välbesökt konsert med trevlig och engagerad publik.
Foto: Åke Persson, Ulrica Liljegren & Patrick Pettersson.