Ytterligare bilder från Julkonserten i Allianskyrkan, Jönköping.
Foto: Patrick Pettersson.