Bilder från sånglektioner med Åke Persson och Birgitta Svensson våren 2012. Foto: Birgitta Svensson