Härliga sol, bad, 2 föreläsningar och 2 konserter är vad ett 20-tal av Åke Perssons Sångare har tillryggalagt i augusti, och här kommer bilderna.
Foto: Åke Persson & Patrick Pettersson.