Plats: Stalpet, John Bauers brygga 2/7 samt vår vistelse i Lofthammar-Västervik
Foto: Donald Stendahl