För Hjärt- och Lungsjukas förening Immanuelskyrkan, Jönköping.
Foto: Elisabeth Ragnar