Plats: Barnarps församlingshem.
Foto: Elisabeth Ragnar