Några blandade bilder från detta tillfälle.
Plats: Örserums Missionshus
Foto: Åke Persson.