Bilder hämtade från senaste långövningen, basövningen på Kullagatan & Körövningen i Tranås.
Foto: Åke Persson