Bilderna är tagna vid olika tillfällen på sånglektionerna i Jönköping, Tranås & Mjölby, från juni 2012 till juni 2013.
Foto: Birgitta Svensson.