Bilder från gemenskapsstunden i Allianskyrkan Jönköping, med trevligt fika vid kaffeborden och frisk och härlig sång som ”tilltugg”. Foto: Åke Persson,