Bilder från övningar och uppträdanden med tyngdpunkt på Solistkören.
Foto:  Eva Styffe Heinpalu