Blandade bilder från Armétemplet och Sö Vätterbygdens folkhögskola inför övningar till Rock Operan.
Foto: Birgitta Svensson