Solisterna sjöng i samband med gudstjänst i  Barnarps församlingshem.
Foto: Bitte Ahlström, Donald Stendahl, Birgitta Svensson och Åke Persson.