Vid två tillfällen ha det hållits audition för våra elever i Jönköpingsområdet. Foto: Åke Persson & Anders Claesson.