Årsmötet hölls i Armétemplet Jönköping hösten 2012.
Foto: Åke Persson