Bilder från när ett 20-tal av solisterna som också bildade en körgrupp, i juli besökte Loftahammar och Västervik för att dela med sig av sin sångarglädje.
Foto: Åke Persson och Birgitta Svensson.