Bilder från konserten på Birkagården.
Foto: Patrick Pettersson

Julkonserten i Allianskyrkan.
Foto: Björn Göransson.