De flesta föredragshållare var medlemmar i Sång- och talpedagogförbundet. Dessutom höll Jacqueline Delman en Opera Workshop med några av körens medlemmar (Agneta Dahlgren och Anders Cleasson).
Plats: Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping
Foto: Åke Persson